Regulamin

 

REGULAMIN KEMPINGU HORYZONT§
1 PRZEPISY OGÓLNE
1.  Zasady Regulaminu mają na celu ochronę praw wszystkich gości (dalej: gości) kempingu.
2.  Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na kempingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

 § 2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

1. Doba pobytowa na kempingu trwa od godz.15:00 do godz.12:00 dnia następnego.

Do godz. 15:00 w dniu przyjazdu oraz po godz. 12:00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę doby.

Doba pobytu w wynajmowanych przyczepach kempingowych oraz Domkach Morskich na polu kempingowym rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

Opłata za dodatkową osobę w wynajmowanych przyczepach wynosi 15 zł/doba a w domku
50 zł/doba.

2.Niezwłocznie po przybyciu na kemping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji.

3. Do korzystania z pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji kempingu
i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry, opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną, według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty - kartę pobytu, który należy zachować do dnia wyjazdu.

4. Wchodzenie na teren kempingu osób odwiedzających naszych gości zależy wyłącznie od decyzji personelu recepcji. Odwiedzanie gości na terenie obiektu jest możliwe od godz. 10 do godz.22. Opłata wynosi 15 zł cały dzień lub 10 zł odwiedziny trwające do 3 godzin.

5. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

6. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.

7. Kemping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na kempingu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowania obiektu. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój, lub korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 

 

 


§ 3 KORZYSTANIE Z KEMPINGU

 

1. Miejsce ustawienia sprzętu kempingowego, namiotów, pojazdu gościa wyznacza personel kempingu.
2.  Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (oznakowane stanowiska kempingowe).
3.  Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
5.  Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

6. Osoby poruszające się po terenie campingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h.

 

 

§4 KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I SPRZĘTU


1.  Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i komunalnych oraz ze sprzętu. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
2.  Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych (kuchenka, lodówka, klimatyzacja itp.), które nie są standardowo przeznaczone do biwakowania. Zabrani się używania urządzeń grzejących, farelek.
3.  Mycie naczyń i pranie odzieży może odbywać się jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.
4.  Na terenie kempingu zabronione jest mycie samochodu, zmiana oleju w pojeździe itp.
5.  Umywalki, koryta, prysznice, pisuary i WC muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kempingu.
6.  Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel kempingu.
 

 

§5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIA CAMPINGU


1.  Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie kempingu.
2.  Dyrekcja kempingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia nastałe z winy gości.
 

§6 OCHRONA ŚRODOWISKA


1.  Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie kempingu.
2.  Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
3.  Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
4.  Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kempingu.
5.  Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.
 

§7 PORZĄDEK I SPOKÓJ

1.  Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju.
2.  Cisza nocna na kempingu obowiązuje od godziny 22.00 do 06.00.
4.  Zabrania się korzystanie z radio- i TV-odbiorników, rozmów i śpiewania, które mogą stwarzać hałas na terenie campingu.

 

§8 POZOSTAŁE ZASADY

 

1. Na terenie kempingu i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać trzymane na smyczy i
pod kontrolą właściciela.

Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.

Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
3.  Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.

4. Opłaty za postój samochodu od piątku do niedzieli wynosi 20,00 zł za dobę.

Opłata za nocleg w samochodzie od piątku do niedzieli wynosi 30,00 zł za dobę.

 

 

§9 KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PORZĄDKU NA TERENIA KEMPINGU


1.  Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2.  W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie przez jednego z gości, dyrekcja campingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie kempingu.

3. Pozostałych informacji udziela personel recepcji.

4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem pola.

5. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi pola udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły może zostać przez kierownictwo pola wydalony bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 

 

 


Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego wypoczynku na naszym kempingu.

 

 

Atrakcje Turystyczne

 
 

Opinie Klientów

 
Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi.

Pole namiotowe HORYZONT

ul. Żeromskiego 174,

84-120 Władysławowo

woj. pomorskie

tel. stacj. 58 774 86 66

tel. 500 256 556

tel. 516 158 188

polehoryzont@gmail.com

GPS: N: 54° 48' 20" E: 18° 23' 11''

Nr konta:

18 1160 2202 0000 0000 6664 8307

Licznik 2302373

Dziś weszło 895

 

SPECJALNA OFERTA
DLA ROWERZYSTÓW

Dla każdego rowerzysty rabat 10% ( w tej cenie możliwość przechowania roweru w bezpiecznym miejscu pod kluczem )

 

 

Promocje i aktualności

 

 

Kochamy zieleń ❤️🌱🌹💚☀️💛 #kempinghoryzont #kemping #nadmorzem #plaża #władysławowo #chlapowo #wakacje #lato #słońce #natura #wypoczynek #polenamiotowe #wycieczka #polska #campingfun #camping #tent #caravan #travel #trailer #poland #trip #relax #summer #holiday #campsite #sea #balticsea #beach

Post udostępniony przez HORYZONT PoleNamiotowe&Kemping (@horyzont_kemping)